Forum Biznesu

Dlaczego warto ?


 • Powiemy jak skutecznie rekrutować przy wykorzystaniu social media

 • Dowiesz się jak oceniać pracowników od momentu rekrutacji po procesy złożone

 • Przekażemy wiedzę jak motywować pracowników aby pozostali w firmie. Narzędzia nie tylko o wymiarze materialnym

 • Odpowiemy na pytanie jak zatrudniać obcokrajowców

 • W panelu dyskusyjnym porozmawiamy o lokalnym rynku pracy oczami pracodawców

Program


8.30 – 8.45

Rejestracja uczestników. Kawa na dzień dobry


8.45 – 9.10

Powitanie. Prezydent Miasta Kalisza, Prezes Fundacji KIP


9.10 – 10.00

Wstęp do Forum – obecne wyzwania i problemy rynku pracy – Łukasz Sienkiewicz, Instytut Analiz Rynku Pracy (IARP)

Celem prezentacji jest systematyzacja i pogłębienie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce, szczególnie w kontekście europejskiego rynku pracy. Zaprezentowane zostaną kluczowe cechy współczesnego rynku pracy, takie jak: segmentacja, dynamika zmian, polaryzacja, elastyczność, asymetria informacyjna. Omówione zostaną również determinanty zmian w podaży i popycie na pracę, wynikające z nowych modeli gospodarki, procesów serwicyzacji i reindustrializacji, czynników demograficznych, kulturowych oraz wynikających z polityk rynku pracy. Istotna część prezentacji poświęcona będzie analizie trendów na rynku pracy oraz prognozowanych zmianach – jako próba odpowiedzi na pytanie zadawane przez większość przesiębiorców i pracowników: co czeka nas w przyszłości i jak możemy się przygotować do tych zmian?

Łukasz Sienkiewicz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Prezes zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy oraz Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, analizie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, zarządzaniu kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Autor i współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej. W ramach działalności naukowej brał udział w szeregu badań naukowych, zarówno w dużych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych (pełniąc role kierownika badań oraz członka zespołu badawczego).

Od 2009 r. ekspert Europejskiego Obserwatorium Polityk Zatrudnienia (European Employment Policy Observatory) przy Komisji Europejskiej. Od 2013 r. ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy przy CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Od 2012 r. Przewodniczący Zespołu Młodych „Rozwój Kapitału Ludzkiego” przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2012-2016 kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich SGH.


10.00 – 10.50

E-rekrutacja. Naturalny proces na rynku pracy – Artur Jabłoński. Digitalk

Artur Jabłoński

Konsultant ds. e-marketingu i szkoleniowiec. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu efektywnych kampanii reklamowych w internecie. Na sali szkoleniowej spędził już ponad 2000 godzin, edukując przedsiębiorców i marketerów w zakresie content marketingu i reklamy w mediach społecznościowych.

Prowadzi szkolenia, doradza i realizuje kampanie dla firm i instytucji różnego typu – od korporacji przez MŚP po instytucje kultury czy urzędy. Pracował m.in. dla: TVN, naTemat, Otomoto, Otodom, Allegro, SKANSKA, NEUCA, Sphinx, Województwo Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie, czy Instytutu Matki i Dziecka.

Autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o marketingu: www.ArturJablonski.com. Wykłada na studiach podyplomowych Wyższych Szkół Bankowych w Toruniu, Bydgoszczy Poznaniu i Gdańsku, WSAiB w Gdyni oraz Politechniki Białostockiej. Prelegent na licznych konferencjach w całej Polsce.


10.50 – 11.00

Przerwa kawowa


11.00 – 11.50

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz – podstawy wdrożenia „Candidate Experience w firmie” – Tomasz Jankowski. Idea Spin sp. z o.o.

Kierunki działań związanych z rekrutacją pracowników są obecnie zdeterminowane trudnościami w pozyskiwaniu nowej, wykwalifikowanej kadry. Trendy te są konsekwencją m.in. ogólnej sytuacji na rynku pracy (spadające bezrobocie- malejąca liczba miejsc do pracy), ale też konsekwencją zaostrzającej się konkurencji pomiędzy firmami. Okazuje się, że obecnie rośnie znaczenie (pierwszych) doświadczeń kandydata w podejmowaniu decyzji o podjęciu pracy. Często poszukujący pracy uczestniczą w kilku rekrutacjach w tym samym momencie i decyzje o wyborze pracodawcy podejmują mając niejedną ofertę do wyboru… Jednocześnie, pokolenie wchodzące na rynek pracy jest w większym stopniu nastawione na doświadczanie (kolekcjonowanie emocji, wspomnień, doświadczeń) niż na posiadanie (dom, samochód, gadżet- ważniejsze są odczucia, które te przedmioty dostarczają).

W polityce personalnej firmy powinniśmy więc zaprojektować ścieżkę doświadczeń kandydata, a później pracownika naszej firmy. Przedmiotem prezentacji będą działania jakie powinniśmy podjąć by to nasza firma była najlepszym wyborem dla zrekrutowanego kandydata.

Tomasz Jankowski

Socjolog, prezes Idea Spin Sp. z o.o. zajmującej się odkrywaniem doświadczeń użytkowników i budowaniem nowych produktów i usług. Autor i koordynator innowacyjnych projektów skupiających się na rozwoju kompetencji zawodowych (audyty kompetencyjne, programy rozwojowe, przedsiębiorczość). Pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na którym odpowiada m.in. za badania rynku pracy w otoczeniu uczelni i analizę danych w systemie jakości.


11.50 – 12.40

Od motywacji pracowników do identyfikacji z firmą. Edyta Jagodzińska-Pawluk. ProUp Solutions

 • „flexing style” – jako odpowiedź na wyzwania w zarządzaniu różnorodnym zespołem
 • budowanie długofalowego zaangażowania jako kluczowa kompetencja współczesnego lidera
 • różnorodność pokoleniowa a pozafinansowe sposoby motywowania pracowników
 • przywództwo oparte na wartościach i identyfikacji z firmą

Edyta Jagodzińska-Pawluk

Praktyk i Konsultant Biznesu, Certyfikowany Coach PCC ICF i CoachWise™, właścicielka firmy szkoleniowej EJP (www.jagodzinska-pawluk.pl), razem z Dorotą Szylak współzałożycielka firmy doradczej ProUp Solutions – Ludzie. Rozwój. Efekty (www.proupsolutions.pl), współautorka autorskiego programu rozwoju kompetencji przywódczych „LEADERSHIP COACHING”(www.dtexperts.pl). Jako długoletni menedżer z doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania, wspiera z sukcesem kadrę zarządzającą w obszarze rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych w pracy z zespołem. Specjalizuje się w procesach zarządzania zmianą w organizacjach i budowaniu efektywnych zespołów. Realizowała projekty rozwojowe m.in. dla BZ WBK, HIAB, PZU SA, PLAY, CREATUITY POLAND, NEW YORKER, KALMAR, RANDSTAD.


12.40 – 12.50

Przerwa kawowa


12.50 – 13.40

Migracje zarobkowe. Procedury zatrudniania cudzoziemców – w świetle najnowszych zmian – Łukasz Żak. Żak Legal Support Office

Aktualne wyzwania na płaszczyźnie zatrudniania pracowników spoza UE i EOG w świetle najnowszych propozycji zmian w obowiązujących przepisach.

Dynamika zmian w zatrudnieniu obcokrajowców w Polsce oraz wyzwania w realizacji kontraktów w obszarze jednolitego rynku z wykorzystaniem pracowników spoza Unii Europejskiej.

Łukasz Żak

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel firmy doradczej Żak Legal Support Office. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network). W ramach projektu EEN członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. Aktywnie działa i wspiera przedsiębiorców w zakresie transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, prawa pracy oraz budowania właściwych strategii eksportowych polskich firm.

Doradzał kilkudziesięciu firmom z sektora budowlanego, przemysłowego czy handlowego, skutecznie wspierając ich działalność na rynkach zagranicznych m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Szwecja, Irlandia czy Norwegia.

Realizował szkolenia i usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Gminy Miasto Szczecin, Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego a także uczelni wyższych m.in. Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy. Współpracownik Kancelarii Jakubowski Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka komandytowa w zakresie transgranicznego świadczenia usług oraz delegowania pracowników do krajów UE oraz EOG. Członek grupy roboczej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pracującej przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego.


13.40 – 14.00

Baza usług rozwojowych – nowy wymiar kształcenia i podnoszenia kwalifikacji – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Baza Usług Rozwojowych (BUR) ​to ogólnopolska platforma z ofertą doradztwa, szkoleń, kursów zawodowych służących podnoszeniu kompetencji oraz kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw z całego kraju. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości to jeden z pięciu operatorów w województwie wielkopolskim Podmiotowego Systemu Finansowania, który zakłada dofinansowanie wybranych usług w BUR w wysokości do 80%. Kto i w jaki sposób może skorzystać z refundacji szkoleń dla swoich pracowników? Zapraszamy na prezentację projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadr!”.

Magdalena Wiczewska

Od kilku lat zajmująca się kreowaniem i realizacją projektów społecznych oraz kulturalnych w organizacjach pozarządowych. Doradczyni projektowa, organizatorka szkoleń i działań wspierających rozwój lokalnych wspólnot. Od marca 2017 roku związana z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jako koordynatorka projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”, którego główną ideą jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


14.00 – 15.00

Panel dyskusyjny – Rynek pracy oczami przedsiębiorców

Uczestnicy

 • Grzegorz Sapiński – Prezydent Miasta Kalisza
 • Jacek Kwieciński – Dyrektor Personalny Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
 • Krzysztof Koszela – Dyrektor ds. eksportu i rozwoju rynków zagranicznych w grupie Colian oraz Przewodniczący Kaliskiej Rady Biznesu powołanej przez Prezydenta Miasta Kalisza
 • Maciej Borowiak – współwłaściciel firmy Brewa, wdrożył model turkusowej organizacji
 • Łukasz Sienkiewicz – Instytut Analiz Rynku Pracy


15:00

Obiad

Zapisz sięRejestracja została zamknięta. Dziękujemy za zgłoszenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres
sekretariat@kip.kalisz.pl

Jesteśmy na Facebooku